Elektrooptyczny System Monitorowania

  • Electro-optical Monitoring System

    Elektrooptyczny System Monitorowania

    Elektrooptyczny system monitorowania obejmuje kamerę światła widzialnego o wysokiej rozdzielczości, kamerę termowizyjną z chłodzeniem na podczerwień o dużej matrycy, precyzyjny gramofon serwo, precyzyjny moduł śledzący.Jest to precyzyjne urządzenie do obrazowania z detekcją o wyjątkowych właściwościach użytkowych, wysokim stopniu automatyzacji.Może pracować stabilnie przez długi czas, w pełnym wymiarze godzin, w każdą pogodę i dookólne wyszukiwanie, śledzenie, identyfikowanie, monitorowanie celów.Jest szeroko stosowany w obronie granicznej i przybrzeżnej, bazach wojskowych, lotniskach, obiektach nuklearnych i biochemicznych oraz innych kluczowych obszarach, które są kluczowymi celami dla trójwymiarowego bezpieczeństwa.Urządzenie może być używane nie tylko jako niezależny fotoelektryczny sprzęt do wykrywania, do wdrażania ręcznego wyszukiwania, ręcznego lub automatycznego śledzenia celu, ale również może być połączone z radarem w celu szybkiego wykrywania i identyfikacji celu zgodnie z informacjami o prowadzeniu celu przesłanymi przez radar .